ФОРМА
(АСПЕКТИ)

ФАКТ – АКТ.
СЪДЪРЖАНИЕ – ИНФОРМАЦИЯ.
МИСЛЕНЕ. ДЕЙСТВИЯ.
Мислене във форма, мислене в граница.
Геометрия на пространството. Субективна – обективна.
Евклидова и неевклидова.

За упражнение в този раздел служат тестове, базирани на стереометрични познати фигури.
Запознаване на курсистите с булева логика.
Взаимно проникване на обемни тела.
Ротация – транслация, сглобяване – разглобяване.

thumbnail of Test A thumbnail of Test B thumbnail of Test-C thumbnail of Test-D

ПРОСТРАНСТВО       ЦВЯТ