ПРОСТРАНСТВО
(АСПЕКТИ)

ДУМА – ПОНЯТИЕ – КАТЕГОРИЯ.
КОНВЕНЦИОНАЛНО – КОНЦЕПТУАЛНО.
ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР – СУБЕКТИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ.
РЕФЛЕКСИЯ – ПОЗНАНИЕ.
Упражнения с пространство – правене – неправене.
Пространство – отношения : формални – времеви.

За упражнения в този раздел служат предложените по-долу игри.
Изискват анализ на формата, разлагането ѝ на мисловни сегменти и новото ѝ сглобяване.

УПРАЖНЕНИЯ       ФОРМА