Художник-преподавател съм в Националната художествена академия – София.
Повече от 30 години водя академичен курс по перспектива, там където тя се изучава като академична учебна дисциплина. Преподавам в НХА, НБУ, НАТФИЗ. Преподавал съм в ВТУ, АМТИ и ЮЗУ. Водя курс концептуална рисунка за магистърска програма Компютърни игри в НХА.

От 35 години водя и кандидатстуденстки курсове по рисуване за архитектура и дизайн за България и чужбина. Теорията на изкуството е пакет от академични дисциплини, включващ: пластична анатомия, перспектива, цветознание, комбинаторика, композиция. В курсът по рисуване са заложени четири от тях (без пластична анатомия). Без тях грамотното рисуване е невъзможно.

ЦЕЛИ НА КУРСА